Skip to main content

Kivun hallinta

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) vs. sähköinen lihasstimulaatio (EMS)

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) vs. sähköinen lihasstimulaatio (EMS) Nämä molemmat tekniikat lievittävät kipua sähkövirran avulla. Niiden välillä on kuitenkin joitain eroja, joiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta osaat valita itsellesi sopivimman hoidon. Mitä on transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)? Hermostimulaatio on tekniikka, jolla pyritään kivunlievitykseen sähkövirran avulla.

Lisätietoja

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) vs. sähköinen lihasstimulaatio (EMS)

Nämä molemmat tekniikat lievittävät kipua sähkövirran avulla. Niiden välillä on kuitenkin joitain eroja, joiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta osaat valita itsellesi sopivimman hoidon.

Mitä on transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)?

Hermostimulaatio on tekniikka, jolla pyritään kivunlievitykseen sähkövirran avulla. Transkutaanisessa sähköisessä hermostimulaatiossa (TENS) lähetetään pieniä, matalajännitteisiä sähköimpulsseja tiettyyn hermoon iholle asetettujen elektrodien kautta. Tavoitteena on muokata tapaa, jolla hermosolut lähettävät signaaleja, ja estää kipusignaalien pääsy aivoihin.

Mitä on sähköinen lihasstimulaatio (EMS)?

Sähköstimulaatio on tekniikka, jonka tavoitteena on stimuloida lihaksia sähkövirralla, jotta saavutettaisiin määrätty vaste. Sähköisessä lihasstimulaatiossa (EMS) lähetetään pieniä, matalajännitteisiä sähköimpulsseja lihakseen iholle asetettujen elektrodien kautta, jotta aiheutettaisiin lihaksen supistuminen. Tällä lihaksen supistumisella on kaksi hyvin erilaista tarkoitusta: ensiksi tulehduksen lievittäminen ja toiseksi lihaksen vahvistaminen ilman hermojärjestelmän osallisuutta, jotta vältetään kipu ja heikkous.

Miten EMS- ja TENS-laitteet toimivat?

TENS-laite, jota sanotaan myös hermostimulaattoriksi, koostuu sähköimpulssigeneraattorista, joka on liitetty iholle asetettaviin elektrodeihin. Se toimii lähettämällä pieniä sähköimpulsseja, jotka stimuloivat kipua aiheuttavia mekanismeja. TENS-laite toimii kolmella tavalla:

  • Kipusignaalien kulku aivoihin estyy.

  • Endorfiinien (elimistön omien kipulääkkeiden) tuotanto kiihtyy.

  • Verenkierto tehostuu.

EMS-laite toimii melko lailla samalla tavalla. Sekin koostuu sähköimpulssigeneraattorista, joka on liitetty hoidettavan lihaksen ympärille iholle asetettuihin elektrodeihin. Sekin toimii lähettämällä pieniä sähköimpulsseja, jotka tällä kertaa kulkevat suoraan lihakseen ja saavat sen supistumaan. Lihas supistuu ja rentoutuu toistuvasti tehostaen verenkiertoa, mikä puolestaan auttaa

  • rentouttamaan lihasta

  • hillitsemään tulehdusreaktiota

  • ehkäisemään lihasatrofiaa

  • nopeuttamaan lihaksen paranemista

  • tehostamaan lihaksen kasvua.

EMS vai TENS: kumman laitteen valitsen?

TENS-laitteita käytetään lievittämään hermo-, lihas- tai nivelkipua, joka on usein kroonista ja ilmenee eri tavoin, kuten niveltulehduksena, selkäkipuna, jalkakipuna, supistuskipuna synnytyksessä tai postoperatiivisena kipuna. Migreenikipua voidaan lievittää erityisillä TENS-laitteilla.

EMS-laitteita taas käytetään lihasten rentouttamiseen tai vahvistamiseen esimerkiksi lihaskouristusten, heikon verenkierron (erityisesti selässä ja niskassa), sairauden jälkeisen lihasatrofian tai vammasta toipumisen yhteydessä. Niitä suositellaan siksi useammin lihaskipujen hoitoon. Urheilijat voivat käyttää EMS-laitetta myös vammojen paranemisen nopeuttamiseen, sillä lihaksen sähköinen stimulaatio mahdollistaa lihaksen (uudelleen)kasvattamisen ilman liian voimakasta rasitusta, sekä sellaisten lihasten harjoittamisen, joita ei käytetä paljon.

Tärkein ero

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) stimuloi hermoja ainoastaan kivunlievitystarkoituksessa, kun taas sähköinen lihasstimulaatio (EMS) on suunniteltu stimuloimaan lihaksia niiden vahvistamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Siksi suosittelemme, että käytät hermosärkyjen lievittämiseen transkutaanista sähköistä hermostimulaatiota (TENS) laitteella, jossa on yhdistetty TENS ja lämpö. Tällainen on esimerkiksi OMRON HeatTens. Jos puolestaan kaipaat lievitystä lihaskipuihin tai haluat vahvistaa lihaksia esimerkiksi osana harjoitusohjelmaa, suosittelemme valitsemaan sähköisen lihasstimulaation (EMS).


Viitteet:

StressNoMore (2012). TENS vs EMS – Which is right for you? Sivulta http://www.stressnomore.co.uk/blog/tens-vs-ems-which-is-right-for-you

Perterson, A. (2016). What the difference between TENS and EMS? Sivulta http://www.tensunits.com/blog/2016/08/16/whats-difference-tens-ems/

American Medical Society for Sports Medicine (2017). TENS vs EMS. Sivulta http://beginnertriathlete.com/cms/article-detail.asp?articleid=2835

Horde, P. Transcutaneous electrical nerve stimulation – indications and benefits. http://Sivulta sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/67891-neurostimulation-electrique-transcutanee-indications-et-bienfaits#q=neurostimulation+%C3%A9lectrique+transcutan%C3%A9e&cur=1&url=%2F

Valitse enintään 2 tuotetta.